OFERTA PRACY NR 2/2018 - Oferty na inne wolne stanowiska pracy - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty na inne wolne stanowiska pracy

OFERTA PRACY NR 2/2018

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZASNYSZU

 

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu poszukuje kandydata na stanowisko:

Robotnika gospodarczego

w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu;

 

Wymiar etatu:  1,0

liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Przasnysz

 

Główne obowiązki:

- Dbanie o właściwy stan techniczny siedziby KPP w Przasnyszu oraz podległych komórek i  

   jednostki organizacyjnej podległych KPP w Przasnyszu.

- Utrzymanie w czystości terenu posesji KPP w Przasnyszu.

 - Pomoc przy składowaniu opału na potrzeby komórek podległych KPP w Przasnyszu.

 - Prowadzenie pojazdów służbowych w dyspozycji kierownictwa jednostki.

 -  Sprzątanie komendy.

Inne:

- umowa na czas określony;

- proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: 2 200 złotych brutto

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

 n i e z b ę d n e:

 

wykształcenie: podstawowe

 

k o n i e c z n e:

- komunikatywność,

- umiejętność organizacji pracy własnej,

- rzetelność,

- dyspozycyjność,

- prawo jazdy kat. B

 

d o d a t  k o w e:

- dokładność,

- obowiązkowość,

- dokumentacja potwierdzająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi , konserwacji, remontów, montażu o napięciu nie wyższym niż  1 k V.   

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopie świadectw pracy,

- życiorys i list motywacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do : 06.07.2018r.  

pod adresem :

 

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Zespół Kadr i Szkolenia

Ul. Świerkowa 5

06-300 Przasnysz

 

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (29) 756 72 34.     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Komendant

                                                                                  Powiatowy Policji w Przasnyszu

 

                                                                                          insp. Tomasz Łysiak

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 22.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Fabrykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Fabrykiewicz Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Błaszczak
do góry