OFERTA PRACY - Oferty na inne wolne stanowiska pracy - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty na inne wolne stanowiska pracy

OFERTA PRACY

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM  STANOWISKU PRACY

OFERTA PRACY NR 4/2022

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZASNYSZU

 

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

pracownika obsługi gospodarczej Komisariatu Policji w Chorzelach  

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi  co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,50 etatu

liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komisariat Policji w Chorzelach ul. Z. Padlewskiego 12 06-330 Chorzele

 

Główne obowiązki:

1.Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych i specjalnych KP w Chorzelach i dbanie o ich estetykę.

2. Codziennie opróżniać pojemniki przeznaczone na śmieci znajdujące się na  terenie budynku KP.

3.  Utrzymywać w czystości i konserwować podłogi w budynku jednostki.

4.  Utrzymywać w czystości szyby w budynku jednostki oraz meble biurowe będące na wyposażeniu pomieszczeń KP.

5.  Dbać o czystość i estetykę pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w siedzibie KP
 i zaopatrywanie ich w stosowne, wydane z magazynku jednostki środki czystości.

6.  Właściwe i ekonomiczne dysponowanie powierzonym sprzętem i środkami czystości.

7.  Przestrzegać postanowień przepisów  wewnętrznych w szczególności regulaminów, decyzji
i postanowień.

8. Dbać o pozytywny wizerunek Policji.

9. Dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie. 

10. Dbałość o porządek na zewnątrz budynku i na placu należącym do KP W Chorzelach.

 

Inne:

- umowa na czas określony

 

Warunki pracy:

 • praca fizyczna
 • praca w siedzibie jednostki oraz na zewnątrz budynku
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

 n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: podstawowe
 • umiejętności: organizowanie pracy własnej

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje:

 

 • Wynagrodzenie  1 631,53 zł.  brutto (płaca zasadnicza + premia regulaminowa) oraz ewentualny dodatek z tytułu wysługi lat pracy.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopie świadectw pracy,

- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli poufne lub wyrażeniu kandydata/ki zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnej

-  list motywacyjny i CV.

 

Dokumenty należy składać w terminie do :12.08.2022r.   

pod adresem :

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Zespół Kadr i Szkolenia pokój Nr 305

Ul. Świerkowa 5

06-300 Przasnysz

 

 • Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ogłoszenie na stanowisko pracownika obsługi gospodarczej bezpośrednio w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty Polskiej /decyduje data stempla pocztowego/;
 • Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (47) 70 48 234.     

 

                                                                                        Komendant

                                                                      Powiatowy Policji w Przasnyszu

 

                                                                                  insp. Tomasz Łysiak

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 10.09.2020 10:04
  (doc 20.5 KB)
 • Data publikacji 10.09.2020 10:04
  (doc 37.5 KB)

Metryczka

Data publikacji : 27.07.2022
Data modyfikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Błaszczak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Błaszczak
do góry